background
Header background
Nâng cấp rương báu
Tích kim cương “bứt phá” kỹ năng Speaking với FLYER AI
flyer
Check
Chỉ từ 2flyer cho 1 lần chấm AI MINI TEST
Check
25 flyer cho 1 lần chấm AIFULL TEST
Check
Luyện từ vựng với Bingo chat (Sắp ra mắt)
flyer
flyer
Gói Trải nghiệm25.000 vnđ
flyer
flyer
Gói Học giỏi99.000 vnđ

125.000 vnđ

flyer
flyer
Gói Cơ bản50.000 vnđ
flyer report